Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača na osnovu obavještenja o nabavci Sl. glasnik br.28

26.5.2015

Odluke na osnovu Obavještenja o nabavci objavljenog u “Službenom glasniku BiH” br. 28 od 6.4.2015. godine:

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 br.10-16-14-2-640/3 Obavještenje o nabavci SGBiH br 28 – ODLUKA LOT 1

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 br. 10-16-14-2-640/6 Obavještenje o nabavci SGBIH br 28 – ODLUKA LOT 2