Bilten dnevnih događaja za dan 26/27.04.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutrašnjih  poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području F BiH  registrovano  je:

36 krivična djela i to:

–    dva razbojništva;

–    četiri nasilja u porodici;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    11 teških krađa;

–    10 krađa;

–    sedam ostalih krivičnih djela;

37 narušavanje javnog reda i mira, u kojima je jedna osoba zadobila teške, a dvije osobe lakše tjelesne ozljede.

83 prometne nezgoda u kojima je devet osoba zadobilo lakše tjelesne ozljede dok za osam osoba nije utvrđen stepen tjelesnih ozljeda.

11 osoba je lišeno slobode, 11 osoba je zadržano.