Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 1 i LOT 2 helikopter Bell 206

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1, nabavka rezervnih dijelova, potrošnog materijala za helikopter BELL 206 i LOT 2, servise helikoptera BELL 206 sa zamjenom T-T strapova, a na osnovu obavještenja o nabavci objavljenog u Službenom glasniku BiH br. 21 od 25.03.2016. godine: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – LOT 1 i LOT 2 helikopter