Lista kandidata prijavljenih na javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u FUP-u

27.09.2016. godine

Lista kandidata koji su se prijavili na javni konkurs za popunu  upražnjenih radnih mjesta u činu “policajac” u Federalnoj upravi policije, za potrebe Specijalne policijske jedinice,  po raspisanom javnom konkursu broj 09-19/1-34-2-354 od 12.08.2016. godine, a koju je utvrdila Komisija za izbor policijskih službenika u Federalnoj upravi policije. Lista prijava kandidata