Bilten dnevnih događaja za dan 27/28.09.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:
29 krivičnih djela i to:
– jedno razbojništvo;
– devet teških krađa;
– pet krađa;
– jedno nasilje u porodici;
– dva oštećenja tuđe stvari;
– dva ugrožavanja sigurnosti;
– dva nanošenja lahkih tjelesnih povreda;
– sedam ostalih krivičnih djela;
30 narušavanja javnog reda i mira.
87 saobraćajnih nezgoda, u kojima je šest lica zadobilo teške tjelesne povrede, a
22 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
17 lica je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.