Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1, LOT 2 i LOT 3

28.09.2015. godine

Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1, LOT 2 i LOT 3 u otvorenom postupku javne nabavke novih putničkih automobila srednje klase, niže srednje klase i kombi vozila broj: 09-20/1-14-2-1380 od 23.09.2016. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14),  te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2016. godine. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača