Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke iz oblasti odbrane i sigurnosti – nabavka balističkih pancira

29.09.2016. godine

Odluka o izboru  najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke iz oblasti odbrane i sigurnosti – nabavka balističkih pancira, broj: 09-20/1-14-2-1564 od 27.09.2016. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 27. i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14),  te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke  u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama za 2016. godinu. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača