26.10.2016. – Potpisan Memorandum o razumijevanju za nabavku informaciono tehničke opreme za uspostavljanje novog sistema u FUP-u

Dana 26.10.2016. godine direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač i Britanski ambasador Edward Ferguson potpisali su u Sarajevu Memorandum o razumijevanju za nabavku informaciono tehničke opreme za uspostavljanje novog sistema koji će omogući tiblagovremenu razmjenu informacija kriminalističko-obavještajnih podataka za potrebe Federalne uprave policije. Opremu dodjeljuje Vlada Ujedinjenog Kraljevstva u sklopu projekta “Jačanje kriminalističko-obavještajnih sistema u državnim i entitetskim agencijama za provedbu zakona u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma”.

Pravovremena razmjena informacija između policijskih agencija u Bosni i Hercegovini je od ključnog značaja za rad na sprječavanju organizovanog kriminala i terorizma na teritoriji Bosne i Hercegovine i regiona, što je regulisano Operativnim sporazumom koji je Bosna i Hercegovina nedavno potpisala sa EUROPOL-om.

1

2

3