Federalna uprava policije preuzela presjedavanje SEPCA-om

30.11.2016.

Federalna uprava policije je dana 24.11.2016. godine u Sofiji, Bugarska zvanično preuzela od Ministarstva unutrašnjih poslova Bugarske, predsjedavanje Asocijacijom šefova policija jugoistočne Evrope (SEPCA). U skladu sa Statutom Asocijacije SEPCA i principom rotacije, biti će  imenovan novi Izvršni odbor na period od jedne  godine.

 161124_SEPCA_Konf_6

161124_SEPCA_Konf_8

Podsjećamo, SEPCA je vodeća policijska asocijacija regiona i predstavlja organizaciju posvećenu unapređenju policijskog djelovanja u regionu. Njeni ciljevi su integracija demokratskih policijskih principa, usvajanje savremenih standarda, razmjena informacija, kao i obuka kvalifikovanog kadra kroz edukaciju i istraživanja“. Asocijacija djeluje na strateškom nivou, te predstavlja partnera EUROPOL-u, INTERPOL-u, OSCE-u i drugim međunarodnim organizacijama, a u cilju rješavanja sigurnosnih izazova, rizika i prijetnji. Članice navedene Asocijacije su Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Bugarska i Rumunija, a  Moldavija u procesu primitka u Asocijaciju, dok je Hrvatska je iskazala spremnost ponovnog priključivanja istoj.

Tokom sastanka u Bugarskoj dogovorene su smjernice za buduće djelovanje Asocijacije, realizaciju zajedničkih projekata i planova za naredni period. Kako SEPCA želi da jača svoj položaj strateške centralne tačke u oblasti policijske i sigurnosne saradnje u jugoistočnoj Evropi nastavljaju se aktivnosti koje se odnose na efikasniju borbu protiv terorizma, migracija, trgovine ljudima, organizovanog kriminala, korupcije, zloupotreba droga, finansijske istrage, kompjuterski criminal i druge sigurnosne izazove.

Na sastanku je istaknut značaj međupolicijske saradnje u borbi protiv terorizma, migracija, trgovine ljudima, organizovanog i drugih oblika kriminala, sa intencijom stalnog jačanja i unapređenja odnosa, a pokazatelji uspješne koordinacije i zajedničkog rada.

Prve aktivnosti Federalne uprave policije nakon preuzimanja Asocijacije, planirane su za mjesec decembar 2016. godine kada će se u Sarajevu održati trening vezano za prikupljanje i obradu podataka za MIS “Menagmente information saistem” a koji je neophodan za izradu strateškog dokumenta SEPCA-e.