Bilten dnevnih događaja za dan 22/23.12.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

46  krivičnih djela i to:

–       jedno razbojništvo;

–       15 teških krađa;

–       pet krađa;

–       tri nasilja u porodici;

–       tri oštećenja tuđe stvari;

–       jedno ugrožavanje sigurnosti;

–       jedno prevara;

–       17 ostalih krivičnih djela;

 

31 narušavanje javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.

  89 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, jedno lice zadobilo teške a 17 lica lakše  tjelesne povrede.

20 lica je lišeno slobode, a 14 lica  je zadržano.