Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču “Salon bankarske opreme” d.o.o. Sarajevo

23.12.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču “Salon bankarske opreme” d.o.o. Sarajevo broj: 09-20-14-2-1853 od 20.12.2016. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2016. godine. Odluka o dodjeli ugovora ponudacu Salon bankarske opreme