Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača u predmetu nabavke iz oblasti odbrane i sigurnosti

23.01.2017.

Odluka o izboru  najpovoljnijeg ponudžača u predmetu nabavke iz oblasti odbrane i sigurnosti – nabavka balističkih taktičkih kaciga sa komunikacijom nivo zaštite III A,  broj: 09-20/1-14-2-2536 od 18.01.2017. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 27. i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14),  te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke  u 2016. godini. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudzaca