Bilten dnevnih događaja za dan 26/27.01.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 45  krivičnih djelo i to:

–       3 razbojništva;

–       11 teških krađa;

–       11 krađa;

–       dva nasilja u porodici;

–       jedno oštećenje tuđe stvari;

–       jedno ugrožavanje sigurnosti;

–       16 ostalih krivičnih djela;

12 narušavanje javnog reda i mira.

  49 saobraćajnih nezgoda, u kojima je pet lica zadobilo teške tjelesne povrede, a 11 lica          lakše tjelesne povrede.

11 lica je lišeno slobode, a 7 lica je zadržano.