Erbez Draško – zbog KD “Napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti”

06.04.2017.godine

Drasko

Aktom Općinskog suda u Sarajevu broj 65 0 K 398231 16 IKS  od 30.01.2017. godine izdata je Naredba za raspisivanje međunarodne potjernice, hapšenje i ekstradiciju za licem Erbez Draško, zbog počinjenog krivičnih djela “Napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti” iz člana 359. KZ F BiH.

Ime: Draško
Prezime: Erbez
Nadimak:
Ime oca: Duško
Spol: muški
Datum rođenja: 25.06.1982. godine
Mjesto rođenja: Sarajevu
Karakteristike: -
Mjera: hapšenje i ekstradicija
Trazi se zbog: krivičnih djela ““Napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti” iz člana 359. KZ F BiH.
Po nalogu: Općinskog suda u Sarajevu
Obavijestiti: najbližu policijsku stanicu
NAPOMENA: