20.04.2017. – Održan sastanak Koordinacije direktora FUP-a i policijskih komesara

Dana 20.04.2017. godine u Livnu je održan redovni sastanak Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara uprava policija kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova.

Shodno ranije utvrđenom dnevnom redu, u nasastanku je razmatrana sigurnosna situacija na području Federacije Bosne i Hercegovine, kao i rezultati postignuti tokom prvog kvartala 2017. godine, utvrđivanje konkretnih modela daljnjeg jačanja međusobne suradnje po svim linijama rada, posebno u segment zajedničkog izvještavanja i djelovanja policije u odnosu na konkretne pojavne oblike kriminaliteta kao najsloženijeg i najvažnijeg segmenta u oblasti sigurnosti.

Također su razmatrani načini unaprijeđenja zajedničke saradnje s tužilaštvima kao i drugi sigurnosni izazovi, te ostala aktuelna pitanja iz domena policijskog rada.

10      11

Svi parametri koji definišu stanje sigurnosti su u opadanju, odnosno zabilježen je manji broj krivičnih djela, narušavanja javnog reda i mira i saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period prošle godine, te se stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine u ovom periodu ocijenjeno kao zadovoljavajuće.