22.05.2017.- U Sarajevu će se održati Generalna Skupština Asocijacije šefova policija jugoistočne Evrope (SEPCA)

Nakon što je Federalna uprava policije dana 24.11.2016. godine u Sofiji, Bugarska zvanično preuzela predsjedavanje Asocijacijom šefova policija jugoistočne Evrope (SEPCA), u Sarajevu će se dana 23.05.2017. godine odražati Generalna Skupština na kojoj će se između ostalog, zvanično Asocijaciji priključiti Moldavija.

 Podsjećamo, SEPCA je vodeća policijska asocijacija regiona i predstavlja organizaciju posvećenu unapređenju policijskog djelovanja u regionu. Njeni ciljevi su integracija demokratskih policijskih principa, usvajanje savremenih standarda, razmjena informacija, kao i obuka kvalifikovanog kadra kroz edukaciju i istraživanja“. Asocijacija djeluje na strateškom nivou, te predstavlja partnera EUROPOL-u, INTERPOL-u, OSCE-u i drugim međunarodnim organizacijama, a u cilju rješavanja sigurnosnih izazova, rizika i prijetnji.

 Članice navedene Asocijacije su Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Bugarska i Rumunija.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE