Odluka ododjeli ugovora ponuđaču KM TRADE d.o.o. Visoko

29.05.2017.

Odluka ododjeli ugovora ponuđaču KM TRADE d.o.o. Visoko broj: 09-20-14-2-707 od 23.05.2017. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluka