Bilten dnevnih događaja za dan 29/30.05.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 39 krivičnih djela i to:

–       jedno razbojništvo;

–       14 teških krađa;

–       dvije krađe;

–       dva ugrožavanja sigurnosti;

–       tri nasilja u porodici;

–       tri oštečenja tuđe stvari;

–       14 ostalih krivičnih djela.

  •  41 narušavanje javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede.
  • 70 saobraćajnih nezgoda, u kojima su  tri lica zadobila teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede.
  • 15 lica  je  lišeno slobode, a  9 lica je zadržano.