Žalić Amirudin – zbog KD “Teška krađa”

10.07.2017. godine

Zalic Amirudin

Aktom Općinskog suda u Velikoj Kladuši broj 23 0 K 036913 17 Kpp 2 od 08.05.2017. godine  izdata je Naredba za raspisivanje međunarodne potjernice, hapšenje i ekstradiciju za licem Žalić Amirudin zbog počinjenog krivičnog djela “Teška krađa” iz člana 287. stav 1. tačka a) u vezi sa članom 31. KZ F BiH.

Ime: Amirudin
Prezime: Žalić
Nadimak:
Spol: muški
Datum rođenja: 04.09.1991. godine
Mjesto rođenja: Velika Kladuša
Karakteristike: -
Mjera: hapšenje i ekstradicija
Trazi se zbog: krivičnog djela “Teška krađa” iz člana 287. stav 1. tačka a) u vezi sa članom 31. KZ F BiH

 

Po nalogu: Općinskog suda u Velikoj Kladuša
Obavijestiti: najbližu policijsku stanicu
NAPOMENA: