Javni konkurs

Na osnovu člana 4. Pravilnika o zapošljavanju i selekciji policijskih službenika tokom prelaznog perioda („Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/11), a u vezi sa članom 128 a. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH, broj: 27/05, 70/08 i 44/11), direktor Federalne uprave policije r a s p i s u j e

 J A V N I   K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Federalnoj upravi policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova putem prijema policijskih službenika iz policijskih organa u Bosni i Hercegovini

Tekst konkursa preuzeti ovdje JAVNI_KONKURS

Download prijavnog obrasca: PRIJAVNI_OBRAZAC-KONKURS-3